Selecteer een pagina

Ons hele leven door leren wij van alles en iedereen om ons heen. Naast dat we van anderen leren, doen we dat ook van onszelf. Er wordt niet voor niks gezegd ‘je leert van je eigen fouten’. Door dingen uit te proberen en onszelf te verbeteren krijgen we andere inzichten en worden we in hetgeen wat we doen steeds beter. In elke fase in ons leven leren we iets anders. Zodra we iets geleerd hebben blijven we onbewust oefenen zodat we het goed onder de knie krijgen. Omdat iedereen de fases in ons leven anders interpreteert wordt er in dit artikel globaal benoemd wat er wordt geleerd.

De kleutertijd

Het kind is rond de vier jaar en gaat steeds meer de wereld ontdekken. Hij of zij gaat voor het eerst naar school en leert steeds meer zelfstandig te worden. Het kind kan zelf aangeven wanneer hij of zij naar het toilet moet en kan al een redelijk gesprek voeren. In deze tijd leert een kind ook om te gaan met leeftijdsgenootjes doordat het naar school gaat. Dit is een belangrijke fase waarbij er veel wordt geleerd, voornamelijk op sociaal vlak. Samen spelen en samen delen wordt ook wel vaak gezegd.

De ‘kind’ periode

Wanneer een kind gesocialiseerd is en deze het 6e levensjaar heeft gepasseerd wordt het kind in deze fase gewoon een ‘kind’ genoemd. Leren lezen en schrijven is de eerste stap. Daarbij speelt ook leren rekenen een belangrijke rol. Zonder dat we er bewust van zijn heeft goed kunnen rekenen vele voordelen in ons leven.

De puberfase

Wanneer we aan een puber denken, denken we aan een kind die eigenwijs is en alleen zijn eigen zin wil. Ouders vinden dit vaak een van de lastigste periodes van het kind. Naast socialisatie wordt een puber zich ook erg bewust van zijn of haar gedragingen.